აშშ ტელეფონის ნომერი 201 - გეოგრაფიული მდებარეობა:

ნიუ—ჯერსი